شهر باستانی حریره

شهر باستانی حریره

شهر باستانی حریره

این شهر از قرن چهارم تا دهم هجری قمری در اوج رونق و شکوفایی خود بوده است

شهر باستانی حریره

این شهر از قرن چهارم تا دهم هجری قمری در اوج رونق و شکوفایی خود بوده است.

وسعت شهر باستانی حریره ۱۲۰ هکتار است و تا به امروز طی کاوش‌های انجام‌شده، مجموعه ی ساحلی، قنات ها، حمام ، خانه اعیانی ومسجد قدیمی این شهر باستانی کشف شده است. گفته می‌شود نام حریره از نام ملکه‌ی این شهر گرفته شده است. شهر باستانی حریره در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۷۶ با شماره‌ی ۱۸۸۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


برچسب ها :


پست های مشابه


اسکله و مسجد ماشه
اسکله و مسجد ماشه

سواحل آرام و شنی آن بندر گاه مطمئن براي صیادان و کشتیها

باغ راه ایرانی
باغ راه ایرانی

معماری باغ راه ایرانی کیش 8 باغ ایرانی و 9 دروازه تاریخی


Your Awesome Color