باغ راه ایرانی

باغ راه ایرانی

باغ راه ایرانی

معماری باغ راه ایرانی کیش 8 باغ ایرانی و 9 دروازه تاریخی

باغ راه ایرانی
باغ راه ایرانی کیش از نظر جغرافیایی در منطقه ضلع جنوبی بلوار ولایت به مساحت 32 هکتار واقع شده است. هدف اصلی باغ راه ایرانی در کیش جذب توریست های داخلی و خارجی میباشد. معماری باغ راه ایرانی کیش8 باغ ایرانی و 9 دروازه تاریخی به عنوان بزرگترین و طولانی ترین باغ در کشور شناخته شده است.

این مجموعه شامل:

دیوارهای تزیین شده بانشانه های حجمی.

تابلو کاشی با هویت و فرهنگ شهرهای مختلف.

دروازه قران شیراز.

سی سه پل اصفهان.

دروازه هارونیه مشهد.

دروازه رق آباد کرمان.

پل دخترلرستان.

دروازه ارگ.

علیشاه تبریز.

دروازه طاق بستان کرمانشاه.

دروازه های شمیران.


برچسب ها :


پست های مشابه


اسکله و مسجد ماشه
اسکله و مسجد ماشه

سواحل آرام و شنی آن بندر گاه مطمئن براي صیادان و کشتیها

گذر هنرمندان
گذر هنرمندان

تندیس هایی از هنرمندان شاخص ایرانی


Your Awesome Color